english
Амбар са Котобањом
Основни подаци
Место
Купиново, Савска бр. 15
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1915
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1267
Датум уписа у централни регистар
17.12.1997.
Редни број у локалном регистру
29
Датум уписа у локални регистар
28.11.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 182/75. од 30.12.1976.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Један од најмлађих али и највећих амбара са котобањом налази се у Савској улици бр. 17. Према записаној години на забату, подигнут је 1937. Направио га је један од најпознатијих мајстора, Паја Чарапић из Купинова. Амбар је зидан опеком, малтерисан и полихроман, на шта указују трагови спране боје: жуте, љубичасте, зелене и црвене. Малтерисање је изведено наизменичним низом усправних правоугаоних површина, од којих је једна равна, а друга рељефна и различито бојена, опонашајући грађу дрвених амбара са усправно унизаним даскама у стубове конструкције. Забат на уличној страни је једноставан, троугаоног облика, са сликаном површином од које се виде фрагменти стилизованих листова. Од амбара, дубоко у двориште протеже се котобања. Грађена је дрветом, са подужним тремом једноставне профилације дашчица ограде и подстрешне лајсне као и дрвени резани украс уз стубове. Декорацију допуњава бело обојен појас ограде, који истиче њену профилацију. Наглашавајући димензијама и скромнијом обрадом примарну улогу складиштеног простора, овај амбар са котобањом указује на свој настанак у време повећаног значаја производње кукуруза, који губи важност у људској исхрани, а добија је као индустријска биљка.