english
Амбар са Котобањом
Основни подаци
Место
Купиново, Ж. Маричића бр. 17
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1919
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1268
Датум уписа у централни регистар
17.12.1997.
Редни број у локалном регистру
30
Датум уписа у локални регистар
28.11.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 181/75. од 04.06.1976.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Амбар са котобањом у Купинову, у улици Жике Маричића бр. 17, саграђен је 1909. о чему сведочи година на уличном троугаоном забату. Градио га је мајстор Паја Чарапић са помоћником Јованом Дикићем. Већих је димензија, постављен на високо зидану основу искоришћену за помоћне просторије – коморе. Амбар је зидан опеком и омалтерисан, док је котобања дрвена, са подужним тремом. И амбар и котобања имају мале балконе са кровом на две воде, у функцији улаза повезаног степеништем са приземљем. Декорација амбара изведена је плитким вертикалним нишама у којима се истичу пластично наглашени правоугаоници опонашајући обраду дрвених амбара са вертикално низаним даскама. Дрвени делови, профилација ограда и стубова балкона и трема котобање, као и поткровне лајсне под стрехом дворишне стране представљају њен главни украс. Зграда је била бојена.