english
Српска Православна црква Св. Георгија
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XVIII века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1270
Датум уписа у централни регистар
17.12.1997.
Редни број у локалном регистру
32
Датум уписа у локални регистар
26.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 184. од 26.09.1968.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Изграђена је у другој половини XVIII века као барокна грађевина издуженог брода са полукружном олтарском апсидом на истоку и звоником призиданим са западне стране. Фасаде су рашчлањене плитким пиластрима са једноставно профилисаним капителима изнад којих тече профилисани поткровни венац. Звоник, рушен у току II светског рата, скраћен је у послератној обнови и украшен, као и фасаде брода, кордонским венцима у удвојеним пиластрима. Портали су изведени на западном и јужном зиду храма. Осам лучно завршених правоугаоних прозора уоквирени су једноставном пластичном профилацијом. У другој половини XVIII века израђена је барокно-рокајна резбарија за попиначки храм. Није познат аутор резбарије. Мање познати сликар Николај Петровић сликао је 1783. иконе за иконостас. Истраживачи његовог дела открили су сличности са сликарством Димитрија Бачевића, представника украјинског барока у српској уметности. На соклу је представљено пет апостола. У првој зони су престоне иконе св. Николе и Богородице са Христом; на царским дверима су у медаљонима насликане Благовести и пророци Давид и Соломон; на надверјима насликани су: св. Георгије, Недремано око и св. Димитрије. Изнад низа престоних икона су зоне апостола и пророка, а на врху иконе из композиције Распећа и циклус Страдања Христовог. Храм је обнављан после рата.