english
Сеоска стамбена зграда са амбаром
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 1006 од 31.12.1967. г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СР Србије бр. 3/66).

Сеоска стамбена зграда са амбаром саграђена је на имању породице Андрић. Кош је израђен је у дрвеној скелетној конструкцији,испреплетеној вишеструко увијеним лесковим прућем и покривен дрвеним дашчицама. Његови стубови орнаментисани су геометријским шарама у плитком дрворезу. Кош је израдио сеоски мајстор Недељко Вошић из села Драгољевца. По томе што је умро 1918, може се претпоставити да је саграђен најкасније у другој деценији 20. века. Као градња за смештај и сушење кукуруза представља репрезентативан пример градитељског мајсторства и смисла за естетику самоуког сеоског мајстора.