english
Амбар са Котобањом
Основни подаци
Место
Буђановци, Небојше Јерковића бр. 11
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1897
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1287
Датум уписа у централни регистар
29.12.1997.
Редни број у локалном регистру
42
Датум уписа у локални регистар
26.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 254 од 17.12.1976.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Један у низу заједно постављених објеката за смештај жита и кукуруза представљају амбар и котобања у Буђановцима, у улици Небојше Јерковића бр. 11. Према тексту урезаном на гредице забата зна се да су амбар и котобања саграђени 1897. за власника Живана Перушића и његове синове, Недељка и Митра, а да је мајстор био Павле Бран. Амбар и котобања су грађени дрветом, без трема, са шупом између, из које се улази у подрум под амбаром. Поједини усправни стубови чеоне стране амбара су резбарени са мотивима лозе, грожђа, жира и ђурђевка. Чеони забат је декорисан профилисаним летвама и поделом на поља са геометријским орнаментом, док је у врху забата, под опшивеном стрехом, симбол сунца - круг из којег се шире зраци. Чеона страна је била полихромна, о чему сведоче трагови црвене и плаве боје. У развојном смислу амбар и котобања представљају варијанту која је претходила развијеном типу са подужним тремом. Данас не постоји, јер је изгорео.