english
Српска Православна црква Св. Николе
Основни подаци
Место
Доњи Петровац
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
почетак XIX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1301
Датум уписа у централни регистар
29.12.1997.
Редни број у локалном регистру
45
Датум уписа у локални регистар
24.11.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 119 од 25.05.1969.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Источно од Руме, у близини пута који води ка Старој Пазови, налази се село Доњи Петровци са црквом Св. Николе. Подигнута је на ивици насеља, крај остатака римског утврђења Басијане. Једнобродна грађевина са звоником испред западног прочеља саграђена је на преласку из XVIII у XIX век, о чему сведоче како стилске одлике архитектуре тако и архивски подаци и године забележене на олтарској прегради. Фасаде су лезенама издељене на једнака поља чији су једини украс сегментно завршени прозори, односно слепе нише истог облика. И нише и прозори надвишени су полукружним испустима у виду слободностојећег натпрозорника. Високи звоник има на врху лантерну, а међуспратне конструкције обележене су широко профилисаним венцима који се изнад приземног дела грађевине наставља у кровни венац читаве цркве. У ентеријеру највише пажње привлачи раскошна резбарија иконостаса, дело карловачког мајстора Марка Вујатовића. Изведена је у традицији барокних схватања, са обиљем флоралних мотива који украшавају пиластре, стубове са коринтским капителима и остале конструктивне елементе преграде. Преко педесет икона – од којих се једна налази на митрополитском столу – насликао је 1803. Јован Пантелић, али су током XIX столећа више пута пресликаване.