english
Српска Православна црква Св. Николе
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
друга половина XVIII века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1303
Датум уписа у централни регистар
29.12.1997.
Редни број у локалном регистру
47
Датум уписа у локални регистар
18.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 22/83 од 16.01.1984.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Надомак Руме, у селу Краљевци саграђен је у другој половини XVIII столећа храм Св. Николе. Једнобродна грађевина, са апсидом у ширини наоса и нешто ужим звоником уз прочеље цркве, носи сва обележја барокне сакралне архитектуре. Главни елемент у декорацији фасада представљају удвојени плитки пиластри са профилисаним стопама и орнаментисаним капителима, између којих су постављени лучно завршени прозорски отвори. Хоризонтална рашчлањеност спољних зидних платана постигнута је доста наглашеним соклом као и широким венцима који истичу вишеспратност звоника, док један тече испод двосливног крова цркве. На фасадама се огледа и унутрашња подела храма. Припрата са галеријом је тролучним пролазом издвојена од наоса који се уз олтарски простор завршава благо испуштеним певницама. Барокни изглед грађевине употпуњује иконостасна преграда Арсенија Марковића, са близу шездесет икона које је између 1792. и 1794. насликао Јаков Орфелин, уметник барокно-рокајног опредељења и ђак бечке Академије, који у Краљевцима није успео да на најбољи начин искаже своје умеће. Црква је у II светском рату знатно оштећена, па су иконе привремено биле смештене у Галерију Матице српске у Новом Саду. Након обнове, Орфелинове слике враћене су на првобитни иконостас у Краљевцима.