english
Сеоска стамбена кула породице Поповића
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр.1007 од 31.12.1967.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. Гласник СР Србије бр. 3/66).

У селу Кош налази се стамбена зграда са амбаром породичне задруге Поповић, из 19. века.