english
Српска Православна црква Св. Вазнесења Господњег
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1761
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1305
Датум уписа у централни регистар
29.12.1997.
Датум уписа у локални регистар
26.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 154 од 30.06.1967.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Према Димитрију Руварцу, саграђена је 1761. Складних је пропорција, пречишћеног архитектонског украса и једноставне концепције простора, карактеристичних за прелазни барокно-класицистички стил. То је једнобродна грађевина са полукружном олтарском апсидом на истоку и звоником који се високо уздиже над западним прочељем. Плитки пиластри и вишеструко профилисан кровни венац рашчлањују фасаде, без посебног наглашавања главног улаза. Високу олтарску преграду, раскошно украшену резбаријом барокних и рокајних форми, осликао је 1772. Стефан Тенецки, оставивши свој потпис на престоним иконама, у доњим десним угловима. Сигуран цртеж укомпонован у вешто постављене ентеријере, богат колорит и смело третирање драперије присутни су на свим радовима арадског сликара, једног од најзначајнијих представника украјинског барока код Срба. Представу св. Тројице извео је 1843. Павле Чортановић. За израду икона на Богородичином трону ангажован је 1860. Константин Пантелић. Овом времену припадају и иконе са Архијерејског трона, као и јужне и северне двери, дела анонимних аутора. Конзерваторски радови изведени су 1969. и 1970, а током 2002. у порти је изграђен Светосавски дом.