english
Римокатоличка црква Уздизања Часног Крста
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1813
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1308
Датум уписа у централни регистар
29.12.1997.
Редни број у локалном регистру
52
Датум уписа у локални регистар
26.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 8314/77 од 13.04.1978. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Саграђена је 1813. као једнобродна класицистичка грађевина, оријентисана у правцу север-југ. Уобичајене је просторне концепције са полукружном олтарском апсидом, издуженим наосом и високим звоником који доминира прочељем. На западној страни је подигнута пространа сакристија. Фасаде су оживљене комбинацијом плитких пиластера и паралелних профилисаних венаца, чиме је постигнут склад између вертикалне ихоризонталне поделе. Посебна пажња посвећена је декорацији северне фасаде. Лучно завршен портал уоквирују два пара пиластера украшена јонским капителима. У зони изнад портала смештен је пар ниша са скулптурама светитеља и прозорски отвор, између њих, који понавља облик портала. Претставу Уздизања Часног Крста на главном олтару извео је 1828. Винценц Дојчер. Резбарење бочних олтара поверено је 1844. Едуарду Владаршу. Богородица Имакулата и св. Иван Непомук радови су непознатих аутора, док се на основу архивске грађе сазнаје да је за осликавање св. Вендалина ангажован Константин Пантелић 1841, а за Благовести познати мађарски сликар Пешкија 1846.