english
Зграда музеја
Основни подаци
Место
Рума, Главна улица бр.182
Општина
Период градње
1772
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1309
Датум уписа у централни регистар
29.12.1997.
Редни број у локалном регистру
53
Датум уписа у локални регистар
22.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 146 од 28.06.1967. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91
Налази се у Главној улици бр. 182. Саграђена је 1772. за Фрањевачку гимназију. Саградио је барон Марко Пејачевић, који је после преуређења Војне границе изабрао Руму за своје седиште и значајно допринео економском и урбанистичком развоју и напредовању овог града у XVIII веку. По предању, била је то прва спратна грађевина у Руми. Данас се у њој налази Завичајни музеј са својом збирком и два легата, сликара Миливоја Николајевића и Романа Соретића. Грађена је као масивни угаони објекат са основом у облику ћириличног слова „Г” и двоводним кровом покривеним бибер црепом. Има приземље и спрат. Фасаде су једноставне обраде, без фасадног украса, са низом правоугаоних прозора у приземном и спратном делу. Хоризонтална подела изведена је помоћу једноставног кордонског и профилисаног поткровног венца. Главна улична фасада је окренута према северу, а други део, такође уличне фасаде, према западу. Зграда је до данас у потпуности сачувала свој изглед и карактеристике објеката војнограничарске архитектуре. Конзерваторско-рестаураторски радови извођени су 1977–82, 1986–88, 2002. и 2005.