english
Српска Православна црква Св. Николе
Основни подаци
Место
Стејановци
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1774
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1311
Датум уписа у централни регистар
29.12.1997.
Редни број у локалном регистру
55
Датум уписа у локални регистар
28.11.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 48 од 13.03.1979.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Црква у Стејановцима саграђена је 1774. године, како тврди М. Косовац. По типу је издужена једнобродна грађевина са петостраном апсидом, певничким нишама и призиданим звоником. Декоративне елементе зидних површина чине ниски сокл, пиластри и профилисани кровни венац. Резбарена вишеспратна иконостасна конструкција потиче из 1801. и дело је карловачког дрворезбара Марка Вујатовића. Канелирани стубови одвајају престоне иконе. На иконостасу преовлађују биљни мотиви винове лозе са грожђем, класје, храстово лишће са жиром и руже. Иконе су првобитно биле наручене од Јакова Орфелина 1803. Он је, међутим, умро веома брзо по закључењу уговора са Црквеном општином, па се – судећи према ликовном рукопису – иконе приписују Арси Теодоровићу. Петар Чортановић је 1846. обновио иконостас и живописао унутрашњост цркве. Конзерваторски радови су изведени 1998.