english
Римокатоличка црква Св. Климента
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1824
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1312
Датум уписа у централни регистар
29.12.1997.
Редни број у локалном регистру
56
Датум уписа у локални регистар
26.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 236 од 22.12.1976.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

У селу Хртковцима, поред пута који води од Шапца ка Руми, изграђена је 1824. римокатоличка црква Св. Климента. То је једнобродна грађевина оријентисана у правцу север-југ. Полукружна олтарска апсида налази се на јужној страни, а над прочељем се издиже звоник. Уз западну страну призидана је сакристија. На чеоној, северној страни је главни улаз фланкиран пиластрима. У зони изнад улаза налазе се лучно завршени прозор и две нише. Исти облик имају прозори на броду и на звонику цркве. Хоризонтално рашчлањавање фасада постигнуто је соклом и поткровним профилисаним венцем, а вертикално пиластрима са профилисаним капителима. Исти украсни архитектонски елементи поновљени су и на звонику. Црква је препокривена двосливним кровом. У њој се налази више значајних уметничких дела. На главном олтару је слика св. Климента, дело непознатог уметника бечке сликарске школе из XIX века. Фланкирана је канелираним стубовима са четвртастим базама и композитним капителима. Олтар је надвишен балдахином. Класицистички су обликовани бочни олтари, фланкирани канелираним стубовима са профилисаним капителима, архитравом украшеним метопама итриглифима и тимпаноном уоквиреним профилисаним тракама. На једном олтару је слика Богородице са Христом и св. Алојзијем, а на другом св. Петар и Павле. Обе композиције, сликане уљем на платну настале су у XIX веку. најстарија слика у цркви Св. Климента је представа св. Ане са Јоакимом и Богородицом. Конзерваторско-рестаураторски радови извођени су од 1979. до 1982.