english
Локалитет Селиште
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
200/500
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини о утврђивању својстава споменика културе, бр. 237 од 20.4.1971. године. Закон о заштити споменика културе ( Сл. Гласник СРС бр. 3/66).

У селу Бањици на потесу Селиште – Ћериминићи уочен је богат покретни археолошки материјал из 3-4. века: фрагменти керамике, камена оруђа и сл. Приликом орања откривено је десетак камених секира.