english
Ватрогасна касарна
Основни подаци
Место
Сента, Петра Драпшина бр. 12
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1903-1904
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1231
Датум уписа у централни регистар
15.12.1997
Редни број у локалном регистру
44
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр. 01-291/3-75 од 14.05.1975.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Ватрогасни дом (односно касарна) саграђен је 1904. Пројекат је урадио Lajta Bela, мађарски архитекта, најталентованији следбеник Odon Lechner-a. Касарна је типични представник сецесије са елементима мађарске народне уметности, значајна за изучавање како стила тако и елемената мађарске архитектуре, поникле из народне традиције. Према уличном фронту су две симетричне куле између дворишне капије, а унутар дворишта је гаража са четири бокса, које појединачно затварају двокрилна врата. Кровни прекривачи од бибер црепа ослањају се на сложену конструкцију унакрсно постављених двосливних кровова. Декоративна орнаментика је изведена у малтеру и хармонично колорисана. Поред декоративних елемената и све функционалне апликације, као што су олуци, израђене су по пројекту и уникатно занатски изведене. Касарна је у добром стању и редовно се грађевински и занатски одржава. Конзерваторски радови су изведени 1965, 1992 и 2005.