english
Хотел 'Ројал'
Основни подаци
Место
Сента, Ј. Ђорђевића бр. 11
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
око 1908
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1233
Датум уписа у централни регистар
15.12.1997
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Решење Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица бр. 66-1 од 16.04.1985. год;
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Зграда хотела „Ројал“ подигнута је око 1908. на месту старе крчме, према пројекту сегединског архитекте Мађар Еде (1877–1912), аутора неколико запажених остварења почетком XX века у Војводини. Неуспелом реконструкцијом (изменом прозорских отвора, приземних стаклених портала и уклањањем пластичне декорације) и додавањем једног крила 1967. девастирани су изворни изглед и декоративни елементи. У пожару 1990. кров је потпуно изгорео, а спрат је био делимично оштећен. Из данашњег стања грађевине наслућује се сецесијски концепт обликовања зидних платана наглашеном вертикалном разуђеношћу плитким ширим пиластрима завршеним атиком. преосталу пластику чини флорална орнаментика на атикама које се тракасто продужава на пиластре (ловоров венац и гирланде), као и геометријска профилација кровног венца. Конзерваторски радови изведени су 1967. и 1990.