english
Кућа Славнић
Основни подаци
Место
Сента, Лењинова улица бр. 10
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1904-1905
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1234
Датум уписа у централни регистар
15.12.1997
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Решење Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица бр. 65-1 од 16.04.1985. год;
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Кућу кројача Крсте Славнића пројектовао је почетком XX века Бела Лајта, талентовани следбеник Одона Лехнера, идејног творца мађарске варијанте сецесије. Архитекта је пришао извесном одступању од уобичајеног решења, асиметрично делећи зидно платно постављањем улазног портала ван осе симетрије, док је смењивањем двокрилних и трокрилних отвора постигао ритмичност. Трагајући за карактеристичним изразом истраживао је елементе мађарских народних градитељских форми и мотива и у ову грађевину унео заобљене облике, срцолике детаље, чипкасто израђене олуке и таванске прозоре, димњак са петлом на врху, нагласио отворе украсним тракама, моделовао забат као тролисну детелину. Кућа је пројектована са два стана и посебним улазима. Решење унутрашњег простора је функционално. Конзерваторски радови су извођени 1989. и 2004.