english
Школа у Атару Аде
Основни подаци
Место
Горњи Брег, Ада Атар
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1885
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1236
Датум уписа у централни регистар
15.12.1997
Редни број у локалном регистру
91
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Решење Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица бр. 3/1-3 од 10.12.1990 год;
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Зграда школе „са седам прозора“, какво је име у народу добила по изгледу бочне фасаде, једна је од шест таквих школских објеката подигнутих у атару Аде на основу одлуке Градског већа Сенте из 1883. Сазидана је и почела са радом 1885. Једина је до данас остала у функцији, јер са нестанком салаша угасиле се и потреба за таквим школама. Извођење радова је било поверено Иштвану Грундбеку, грађевинском предузимачу. Објекат је зидан по тада важећим условима који су предвиђали једну учионицу и стан за учитеља. У градњи су примењивана искуства сеоских зидара за јавне објекте, односно школа је зидана од набоја или ћерпича, прекривена четвоространим кровом. Зидно платно је равно, док су прозори рађени са опшивом у неокласичном стилу. До данас објекат није претрпео значајније измене, осим што је након пожара 1895. кровни покривач од шиндре замењен црепом. Ограда школе је зидана опеком и делимично је сачувана. У школи је још увек двадесетак старих школских клупа, док се учила делимично чувају у музеју у Сенти.