english
Старо гробље са столетним храстом
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1500/1900
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 960 од 31.12.1964.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник НРС бр. 51/59).

Гробље у Црном Лугу, десетак километара североисточно од Пећи, припада највећим и најстаријим српским гробљима у Метохији. Формирано је током 15-16. века око остатака црквене грађевине, а сачињава га неколико десетина камених надгробних обележја, врло великих димензија, у виду плоча или крстова. Већина је рађена од бањског мермера.