english
Зграда Бачко-Бодрошке Жупаније
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1802-1882
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1172
Датум уписа у централни регистар
11.11.1997.
Редни број у локалном регистру
125
Датум уписа у локални регистар
18.08.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.137. од 21.08.1947.год,
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Када је Сомбор 1786. постао седиште Бачко-бодрошке жупаније донета је одлука о изградњи новог управно-административног седишта које је до тада било смештено у просторијама фрањевачког самостана. Нова зграда Жупаније подигнута је у периоду од 1805–1808. по пројектима из 1802. које је израдио градски архитекта Јозеф Бауер. Зграда је имала основу у облику латиничног слова U, са главним улазним и два бочна крила, израђеним по узору на просторни распоред који је био уобичајен за доба барока у централној Европи. Данашњи изглед објекта потиче из 1882. када је по пројекту будимпештанског архитекте Ђуле Партоша извршена доградња и преправка фасаде. Изградњом новог крила формирана је затворена квадратна основа са централним атријумом. Монументално двоспратно здање, раскошно обликовано у духу еклектицизма, удахнуло је Сомбору нову урбанистичку визуру европског града. Зналачки компонован централни ризалит акцентован је балконом од кованог гвожђа на конзолама, пиластрима, полукружним отворима, амблемима са мотивом штита и медаљоном са грбом на атици. Трапезаста кровна конструкција надвишена је куполом, чија је средина између постамента и кубета отворена и украшена стубовима. Данас се ту налази Скупштина општине Сомбор. Конзерваторски радови изведени су 1992.