english
Зграда Народног позоришта
Основни подаци
Место
Сомбор
Општина
Период градње
1882
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1173
Датум уписа у централни регистар
11.11.1997.
Редни број у локалном регистру
126
Датум уписа у локални регистар
18.08.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Међуопштинскиог завод за заштиту споменика културе Суботицабр.67. од 30.05.1986 год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91
Акционарско друштво за изградњу позоришта основано 1877, донело је на својој седници 1879. одлуку о расписивању конкурса за израду плана. Зграда позоришта подигнута је 1882. по пројекту Адолфа Вајте. Смештена у старом градском језгру, својим складним и одмереним линијама у духу класицизма представља једно од најрепрезентативнијих позоришта на подручју Војводине. Крајем седамдесетих година XX века извршена је доградња, реконструкција и адаптација, када је додавањем другог крила објекат добио симетричан изглед, сасвим у складу духа времена у коме је настао. Фасади из улице Косте Трифковића са монументалним прочељем и два крила, посебан акценат даје испад у виду трема у приземљу са балконом на спрату и класицистички конципиран фронтон са тосканским и јонским пиластрима и тимпаноном. Богато обрађен ентеријер у барокном стилу, са сликаном и штуко декорацијом, рађен по узору на бечка и пештанска позоришта један је од ретких позоришних простора који је до данас сачуван у аутентичном облику. Конзерваторски радови су извођени 1977. и 1981–82.