english
Капела Св. Јована Непомука
Основни подаци
Место
Сомбор, Трг Цара Лазара
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1751
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1456
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997
Редни број у локалном регистру
177
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.919/48 од 11.06.1948. год,
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Према Хроници Боне Михаловића из 1787, капела Св. Ивана Непомука у Сомбору изграђена је 1751. То је мала грађевина, складних пропорција, на којој се огледају доминантни утицаји рококоа. Основа је у облику неправилне елипсе са зарубљеном источном страном. наткривена је куполом која при врху има лантерну са четири прозора. Фасадна декорација изведена у штуко малтеру, знатно је скромнија него декорација унутрашњег простора са јонским пиластрима, мермерним североисточним и југоисточним зидом, мермерним подом и сликаном рококо орнаментиком. Наглашеној полихромији доприносе и прозорски витражи. У олтарској ниши на издигнутом поду смештен је ковчег Св. Ивана Непомука. Конзерваторски радови изведени су 1993.