english
Градска кућа
Основни подаци
Место
Сомбор, Трг Солободе бр. 1
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1842
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1257
Датум уписа у централни регистар
16.12.1997.
Редни број у локалном регистру
176
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 919/48. од 11.06.1948. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Једно је од најрепрезентативнијих здања у Сомбору, које је својим централним положајем у оквиру историјског језгра Венац, у великој мери одредило архитектонско урбанистичку физиономију овог дела града. Градска кућа је подигнута 1749. на месту палате првог заповедника Шанца и Сомбора Јована Бранковића из 1718. Данашњи изглед добила је 1840. доградњом нових крила и торња 1842. по пројекту Франца Гфелера. Једноспратна грађевина квадратне основе са централним атријумом и осовинским пролазом, обликована је у духу класицизма. Најраскошније обрађена фасада ка тргу Св. Тројства са централним истуреним ризалитом рашчлањеним стубовима и троугластим фронтоном на чијем фризу је уписана година градње, представља чист пример класицизма. Посебан акценат композицији даје кула звоник квадратне основе са балконом на конзолама и пажљиво обликованом лантерном на врху. Торањ је дограђен 1892. године по пројекту инжењера Милана Гргурова. Конзерваторски радови су извођени 1968. и 1991.