english
Зграда у Улици Ернеста Киша 1
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1789
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1213
Датум уписа у централни регистар
11.11.1997.
Редни број у локалном регистру
132
Датум уписа у локални регистар
18.08.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинскoг завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр. 721/65. од 13.10.1966. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Једна од најстаријих кућа у Сомбору у којој је у XVII веку била смештена турска општина, а у XVIII веку прва званична пошта. Четвороугаоне основе, грађена од набоја са дебелим зидовима покривена је пирамидалним кровом од црепа високим 4–5 m. Једноставне фасаде без декорације, са високим соклом и четири правоугаона прозора, ова приземна кућа се својим изгледом издваја из урбаног миљеа града. Упркос преправкама и адаптацији ентеријера, задржала је аутентични спољни изглед сврставајући се у ретке сачуване примере стамбене архитектуре из турског периода.