english
Зграда у Улици Краља Петра 9
Основни подаци
Место
Сомбор, Краља Петра бр. 9
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1860
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1245
Датум уписа у централни регистар
16.12.1997.
Редни број у локалном регистру
164
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинскoг завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр. 01-246/2-69. од 19.06.1969. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Подигнута 1860. по пројекту Карла Гфелера. Интервенције на фасади зграде у некадашњој улици Маршала Тита број 9 извршене су 1866. по пројекту Антуна Рекла. Припадала је Павлу Станимировићу, трговцу. Строго симетрична фасада са осно постављеном засведеном капијом, изнад које је балкон на конзолама и једноставном зидном пластиком пример је класицистичке грађевине. Правоугаони отвори спрата надвишени су истакнутим архитравима на конзолама и носе плитку флоралну рељефну декорацију. Дворишни трем има отворене аркаде у приземљу и велике засведене отворе на спрату. Конзерваторски радови изведени су 1967, 1985. и 1997.