english
Зграда у Улици Краља Петра 19
Основни подаци
Место
Сомбор, Краља Петра бр. 19
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1865
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1246
Датум уписа у централни регистар
16.12.1997.
Редни број у локалном регистру
165
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинскoг завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр. 01-246/2-69. од 19.06.1969. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Једноспратна грађевина, у духу романтизма подигнута је шездесетих година XIX века према пројекту Антона Рекла. Вертикална подела зидног платна постигнута је ступцима који носе истакнути профилисани кровни венац наглашен у средишњем делу конзолама и надвишен атиком са розетом у средини. Бочни трокрилни правоугаони прозори у оквиру имају геометријско-флоралну декорацију са низом конзола изнад. На балкону средишњег дела спрата су три двокрилна правоугаона отвора над којима је богат рељеф надвишен троструким плитким луком са поновљеним мотивом над бочним прозорима. У кући је живео Коста Поповић, један од водећих сомборских политичара између два рата, потпредседник Народне скупштине Југославије, сенатор у Сенату Краљевине Југославије.