english
Зграда у Улици Венац Степе Степановића 22
Основни подаци
Место
Сомбор, Венац Степе Степановића 22
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1866
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1247
Датум уписа у централни регистар
16.12.1997.
Редни број у локалном регистру
166
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинскoг завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр. 01-246/2-69. од 19.06.1969. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Једноспратна кућа, већег габарита, на углу улице Краља Петра и Венца С. Степановића 22, подигнута је шездесетих година XIX века према пројекту сомборског инжињера Милана Гргурова, варошког мерника. Обликована је у духу еклектике, фасада украшених пиластрима и венцима плитке профилације. Поред балкона на спрату са гвозденом оградом, посебно је обрађен кровни венац и централни тимпанон украшен стилизованом флоралном декорацијом. Конзерваторски радови су обављени 1992.