english
Зграда у Улици Краља Петра 2
Основни подаци
Место
Сомбор, Краља Петра бр. 2
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
прва половина XIX veka
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1248
Датум уписа у централни регистар
16.12.1997.
Редни број у локалном регистру
167
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинскoг завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр. 01-246/2-69. од 19.06.1969. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Подигнута је у XIX веку као једноспратна грађевина. Приземље је девастирано, услед многих интервенција, док се на спрату могу препознати елементи академске еклектичне архитектуре. Једноставан кордонски венац одваја приземље од спрата. Истурени средњи ризалит спрата наглашен је кровним венцем који носе конзоле, а три отвора над оквирима имају профилисане архитравне греде на конзолама. На средишњем ризалиту спрата је балкон са декоративно обрађеном оградом од кованог гвожђа. По два прозора на увученим ризалитима спрата над оквиром имају једноставно архитравно надвишење. На крајевима зидног платна спрата су назначени пиластри скромно плиткорељефно декорисаних капитела.