english
Зграда у Улици Краља Петра 8
Основни подаци
Место
Сомбор, Краља Петра бр. 8
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
крај XIX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1249
Датум уписа у централни регистар
16.12.1997.
Редни број у локалном регистру
168
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинскoг завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр. 01-246/2-69. од 19.06.1969. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

У некадашњој улици Маршала Тита број 8 саграђена је почетком XX века према пројекту архитекте Bernhardt Karoly за Ђуру Николића, познатог сомборског адвоката и градоначелника. Једноспратна грађевина обрађена у еклектичном духу, задржала је аутентичан изглед на првом спрату, док је приземље готово у целости девастирано, сем улазне капије полукружног облика фланкиране са два коринтска пиластра. Први спрат рашчлањен је раскошно обрађеним пиластрима на прозорима и вратима, надвишеним тимпанонима и картушама у облику стилизованих шкољки и гирланди са ружама. Поред балкона изнад главног улаза, са стране су балкони на конзолама наткривени балдахинима и раскошно обрађеном пластиком. Изнад њих су куполе са лантернама на конзолама, као и кровни венац. Конзерваторски радови изведени су 1988.