english
Зграда у Улици Краља Петра 10
Основни подаци
Место
Сомбор, Краља Петра бр. 10
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1912
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1250
Датум уписа у централни регистар
16.12.1997.
Редни број у локалном регистру
169
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинскoг завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр. 01-246/2-69. од 19.06.1969. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Породична стамбена зграда Коњовића подигнута је 1913. према пројекту будимпештанског архитекте Шандора Херцега из 1912. за Давида Коњовића. Разуђена основа двоспратне зграде решена је у облику ћириличног слова П, увученог централног дела и два истурена бочна крила. Једноставно обрађено зидно платно наглашене једноставности геометријских форми обликовано је у духу сецесије. Бочни испади ка улици и средишњи део завршени су забатима у облику заобљеног троугла, док су пиластри који рашчлањују зидно платно степенасто распоређени. Поред геометријских украса на вратима и огради, фасада је у централном делу декорисана стилизованим круговима, правоугаоницима и елипсама, док су бочни испади украшени волутама. У кући је живео сликар Милан Коњовић. Конзерваторски радови су извођени 1997.