english
Галеова кућа
Основни подаци
Место
Сомбор, трг Св. Тројства бр. 1
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1838
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1251
Датум уписа у централни регистар
16.12.1997.
Редни број у локалном регистру
170
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 919/48. од 11.06.1948. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Једноспратна зграда на Тргу Св. Тројства 2, из првих деценија XIX века, наменски је грађена за апотеку. Једноставна у својој архитектонској концепцији, симетрична је у основи и изгледу. Главна фасада је плитко разуђена вертикалном и хоризонталном поделом. Централни ризалит је извучен из равни чиме је наглашен улаз у зграду. Плитки пиластри полазе од сокла до хоризонталног венца, а на угловима зграде и ризалитима допиру до кровног венца једноставне обраде. Само се на ризалиту на спрату у правцу изнад каменом уоквиреног полукружног једноставног портала пиластри појављују од венца до венца и тиме деле истурени део фасаде на три дела. У приземљу и на спрату прозори су правоугаони са оквирима и потпрозорницима. У приземљу су бочни прозори шири. У згради је галерија Милана Коњовића. Обимнијим радовима је претворена у галерију 1961