english
Зграда Пионирске библиотеке 'Карло Бјелицки'
Основни подаци
Место
Сомбор, Трг Цара Лазара бр. 3
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1884-1886
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1253
Датум уписа у централни регистар
16.12.1997.
Редни број у локалном регистру
172
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 919/48. од 11.06.1948. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Подигнута у периоду од 1884. до 1886. за потребе мађарског читалачког круга, према пројекту локалног архитекте Леополда Децера. Приземна вила, смештена у дубину баште, представља јединствен пример куће у врту у оквиру старог језгра Сомбора названог „Венац”. Зидно платно је компоновано у класицистичком духу са наглашеним улазним делом у облику трема на стубовима, архитравном гредом, зупчастим венцем и троугластим забатом. Комбинација архитектонских елемената из различитих стилских епоха као што су полукружни тимпанони изнад прозора са убаченим скулпторалним украсима, флорална декорација и балустраде, сврставају зграду у еклектицизам карактеристичан за архитектуру XIX века. Данас се у њој налази пионирско одељење Народне библиотеке „Карло Бјелицки“. Конзерваторски радови изведени су 1995.