english
Крушперова палата и кула
Основни подаци
Место
Сомбор, Трг Цара Лазара бр. 5 и 7
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1771
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1254
Датум уписа у централни регистар
16.12.1997.
Редни број у локалном регистру
173
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 919/48. од 11.06.1948. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Зграду је подигао 1771. Паул Крушпер де Варбо, управник царско државних добара у Бачкој и Срему, као породичну једноспратницу у непосредној близини куле. Кула је вероватно једини видљив остатак средњовековног утврђења, које је свакако задржало своју одбрамбену функцију и у време турске присутности у Сомбору. Помиње је и Евлија Челебија. Архитектура палате је једноставних скромних облика и декорације фасада. Симетрично је решена са низом отвора – лучних у приземљу и правоугаоних на спрату. Хоризонтална подела је потенцирана потпрозорним венцем у висини парапета приземља и парапета спрата, као и поткровним венцем. Доградњом мањег тракта палата је функционално спојена са кулом и чине целину. Кула је скоро квадратне основе. Има приземље и два спрата, дебелих зидова. Обе зграде данас користи Историјски архив. Конзерваторски радови изведени су 1991.