english
Зграда на Тргу Братства-Јединства бр. 3 Лалошевићева кућа
Основни подаци
Место
Сомбор, трг Св. Тројства бр. 3
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
Крај XIX, почетак XX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1255
Датум уписа у централни регистар
16.12.1997.
Редни број у локалном регистру
175
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 919/48. од 11.06.1948. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Нема поузданих података о времену грађења ове једноспратнице на углу. Кућу је 1916. купио Јован Лалошевић, сомборски адвокат, један од оснивача и први хоровођа Српског грађанског певачког друштва. Једноставно решено фасадно платно украшавају плитко профилисани оквири отвора. Сви отвори су правоугаони, осим двокрилне, лучно завршене улазне капије. На спрату су чеони делови конзола балкона обрађени триглифима и розетом, а ограда балкона је од кованог гвожђа. Спрат фасаде из улице Лазе Костић 3 има едикулу са дрвеном скулптуром Св. Стефана (налази се у Градском музеју Сомбор). Конзерваторски радови извођени су 2005–2006.