english
Зграда на Тргу Ослобођења бр. 6
Основни подаци
Место
Сомбор, Трг Слободе бр. 6
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1888
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1256
Датум уписа у централни регистар
16.12.1997.
Редни број у локалном регистру
174
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинскoг завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр. 01-246/2-69. од 19.06.1969. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Грађевина је једноспратна, симетрично решена. Академски је компонована у духу еклектике са елементима ренесансе видљивим у хоризонталној подели зидног платна, плиткој рељефној пластичној декорацији око отвора и кровном венцу са низом конзола. Тераса на спрату над двокрилним дрвеним касетираним улазним вратима има богато изведену ограду од кованог гвожђа. Отвори у приземљу завршени су лучно, а на спрату архитравно и надвишени су троугластим тимпанонима које носе конзоле. У кући је живео Лаза Костић (1841. Ковиљ – 1910. Беч), најзначајнији представник српског романтизма у књижевности, песник, драмски писац, књижевни критичар и преводилац. Л. Костић је први превео Шекспира на српски језик. Сахрањен је на сомборском гробљу. Конзерваторски радови изведени су 1982.