english
Српска Православна црква Ваведења Богородице
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1776
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1176
Датум уписа у централни регистар
11.11.1997.
Редни број у локалном регистру
120
Датум уписа у локални регистар
18.08.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.1010/50. од 22.09.1950. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

На месту старе цркве од набоја сазидан је 1776. данашњи стапарски храм. Једнобродне је основе, са полигоналном олтарском апсидом и тек наглашеним певничким просторима. Засведен је полуобличастим сводом. Из западне фасаде извире висок барокни звоник фланкиран зидовима забата. Богато профилисан венац испод лимене капе звоника одудара од изузетно скромне фасадне декорације. Раскошна иконостасна резбарија рад је анонимног аутора. Судећи поминуциозно обрађеним детаљима ради се о уметнику солидног знања и знатног искуства. Сликану декорацију је извео Јаков Орфелин. Приликом обнове цркве 1898. ангажован је Људевит Штајнер, декоратер из Сомбора, да подражавајући Орфелинов цртеж и колорит освежи иконе. Али тек после обимног чишћења 1953. могао се утврдити квалитет стапарских слика и њихово место у развоју барока код Срба, посебно рококоа као позне фазе. Орфелин је у Ваведењском храму показао сво богатство своје палете, пуне валерских градација, и до тада за њега неуобичајену смелост у компоновању.