english
Амбар на Саоницама
Основни подаци
Место
Стапар, Карађорђев плац бр. 118
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1847
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1463
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Одлука Владе Републике Србије ( „Службени гласник РС“ бр.17. од 21.04.1997. год.) бр.633-1167/97-2. од 09.04.1997. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Према урезаној години градње на угаоном чеоном стубу, амбар је подигнут 1838. Грађен је на саоницама у скелетној конструкцији од храстовине са испуном од чамових талпи ужљебљених у стубове. Кров је на две воде покривен бибер црепом, што указује да је првобитна кровна конструкција покривена шиндром пропала и замењена постојећом. Забати су од дасака, а на чеоној страни су врата причвршћена оковом. Амбари са вратима на забату, познати као тип амбара западне Србије, у варијанти на саоницама карактеристични су за северну Бачку, а посебно околину Сомбора. Као варијанта амбара на преношење, амбар на саоницама у Стапару представљао је пример који употпуњава типолошку слику традиционалних зграда за смештај и чување жита. Овај амбар, нажалост, више не постоји пошто је изгорео у пожару.