english
Амбар
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1847
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1177
Датум уписа у централни регистар
11.11.1997.
Редни број у локалном регистру
161
Датум уписа у локални регистар
18.08.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АПВ бр.89. од 08.02.1952 год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Направљен је 1847, о чему сведоче урезане године на довратницима. Изнад њих урезана су слова S и D, вероватно иницијали мајстора. Амбар је са подужним тремом, грађен у дрвеној скелетној конструкцији са испуном од ужљебљених талпи, двосливног крова покривеног бибер црепом. Стубови конструкције, дуж предње и обе бочне стране, и ступци трема су профилисани и орнаментисани биљним мотивима. Орнаментисани делови били су вишебојни што се може закључити по остацима боје. Обрадом и декорацијом представља леп пример слободностојећег амбара са подужним тремом који је развојно претходио њиховој заједничкој градњи са котобањом.