english
Српска Православна црква Св. Архистратига Михајла
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1780
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1314
Датум уписа у централни регистар
29.12.1997.
Редни број у локалном регистру
57
Датум уписа у локални регистар
24.11.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 371/49 од 15.04.1949.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Саграђена је 1754. на месту цркве од плетера из 1732. као једнобродна грађевина издужене основе са полукружном олтарском апсидом и плитким правоугаоним певничким просторима. На западној страни накнадно је дозидан високи барокни звоник. Фасаде су оживљене низом слепих аркада и профилисаним кровним венцем. Иконостас из времена градње цркве страдао је у пожару 1793. Нову развијену олтарску преграду, богато украшену комбинованим флоралним и геометријским мотивима, изрезао је Марко Вујатовић између 1803. и 1807. Позлату је извео Теодор Витковић, док је сликана декорација поверена Димитрију Димшићу 1808. Уз надзор свог учитеља Арсенија Теодоровића, Димшић је у гргуревачкој цркви остварио ликовно солидну религиозну целину, која и поред значајних барокних утицаја одражава дух класицизма. По архивским подацима за декорацију унутрашњих зидова, уништену током времена, ангажован је Матеј Петровић. Храм је покривен црепом и окречен споља и изнутра 1824. На икони Тајна вечера записана је 1868. као година обнове иконостаса. Конзерваторски радови су обављени 1977, 1982–83 и 2001.