english
Српска Православна црква Св. Георгија
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1769
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1315
Датум уписа у централни регистар
29.12.1997.
Датум уписа у локални регистар
24.11.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 240/79 од 28.07.1980.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

У селу Дивошу, смештеном на обронцима Фрушке Горе код Сремске Митровице, изграђена је 1769. црква Св. Георгија. То је једнобродна грађевина с олтарском апсидом и плитким правоугаоним певничким испустима. На западној страни цркве призидан је барокни звоник са лучно завршеним отворима у приземљу. Украшен је са три хоризонтална профилисана венца и удвојеним пиластрима, вертикално спојеним на угловима торња. Накнадним дозиђивањем двеју бочних просторија звоник је спојен са простором наоса. Фасаде су по хоризонтали рашчлањене соклом и профилисаним поткровним венцем, а по вертикали пиластрима са профилисаним капителима и слепим нишама. Црква је знатно оштећена и паљена у II светском рату. После рата демонтиран је барокни иконостас из 1786. Део икона постављен је на иконостасу у капели, а део је пренет у Музеј црквене уметности у Сремској Митровици. Иконе су сликали Василије Остојић и Григорије Давидовић Опшић. Ова двојица сликара, потпуно различитих уметничких схватања, први пут су се срели као сарадници на изради икона за дивошку цркву. Остојићу је то био последњи рад. Сматра се да је Опшић сликарство учио у радионици Димитрија Бачевића, али се касније јавља као сарадник Теодора Крачуна, док се Василије Остојић школовао у Сремским Карловцима, у уметничкој радионици украјинског сликара Јова Василијевича. Зидно сликарство у дивошкој цркви, које се више готово не види, извео је 1795. Григорије Давидовић Опшић. Храм је обновљен 1997.