english
Српска Православна црква Св. Кузмана и Дамјана
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1773-1783
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1318
Датум уписа у централни регистар
29.12.1997.
Редни број у локалном регистру
62
Датум уписа у локални регистар
12.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 75 од 21.04.1967.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Северозападно од Сремске Митровице, у великом сремском селу Кузмину изграђена је између 1773. и 1783. црква посвећена светим врачима Козми и Дамјану. То је грађевина барокне концепције простора, једнобродна, са плитким правоугаоним певницама, олтарском апсидом једнаке ширине са бродом и двоспратним барокним звоником призиданим са западне стране. Прегледан унутрашњи простор подељен на травеје пресведен је сферним сводовима и полуобличастим луковима. У западном делу је галерија хора који се дубоко увлачи у унутрашњи простор наоса. Фасаде су једноставно украшене удвојеним пиластрима са профилисаним капителима и поткровним профилисаним венцем. И звоник је украшен кордонским профилисаним венцима и удвојеним пиластрима на угловима. Улази се налазе на западној и јужној страни. Украшавање унутрашњости храма започето је 1793, када је кузминска Црквена општина склопила уговор о сликању иконостаса са Григоријем Давидовићем Опшићем и Стефаном Гавриловићем. Наручиоци су инсистирали на очувању православности, па су се сликари обавезали да ће иконостас „по обичају наше церкве измалати“. Опшић је следио каснобарокна стилска решења као што је и Стефан Гавриловић, и поред неокласицистичких утицаја, остао превасходно везан за уметност касног барока. Они су осликали и архијерејски трон у цркви. Барокна резбарија иконостаса дело је непознатог дрворезбара. У периоду 2000–2004. иѕведени су значајни конзерваторско-рестаураторски радови.