english
Тврђава Каљаја
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XIV/XVI век
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 979 од 29.12.1966.г. Закон озаштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

Непосредно уз насеље Качаник налазе се на мањем узвишењу остаци средњовековног утврђења. На једном од углова била је кружна кула која је данас најбоље очувана. Према речици Лепенцу очували су се зидови и до висине од 6 м. Дебљина зидова је од 1,5-2 м, али им се лице очувало само са унутрашње стране, док су са спољне стране мештани разнели камен за своје потребе. Утврђење је подигнуто у 14. веку, а у 16. веку су га Турци президали.