english
Амбар
Основни подаци
Место
Кузмин, Савска бр. 94
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
крај прве половине XIX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1319
Датум уписа у централни регистар
29.12.1997.
Редни број у локалном регистру
63
Датум уписа у локални регистар
28.11.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 265/75 од 03.08.1976.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Амбар у Савској улици бр. 94 саграђен је крајем прве половине XIX века. Направљен је од храстовине у скелетној конструкцији са испуном од унизаних дасака. Кров је двосливан, покривен бибер црепом којим је замењена првобитна шиндра. Забат је у равни чеоне стране, што представља посебно обележје овог амбара без трема. Као најчешћа декоративно обрађена површина, забат је у овом случају скроман. Једини украс представљају назубљене лајсне којима су причвршћене дашчице што затварају поља на која је издељен. Подела на окна за смештај жита урађена је унутар објекта на исти начин на који је и грађен. Представник је типа амбара „на преношење“, названих тако што немају трем и могу се преносити са једног места на друго.