english
Амбар
Основни подаци
Место
Кузмин, Змај Јовина бр. 57
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1825
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1320
Датум уписа у централни регистар
29.12.1997.
Редни број у локалном регистру
64
Датум уписа у локални регистар
28.11.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 176/75 од 07.05.1976.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Амбар у Змај Јовиној улици бр. 57 саграђен је 1825. Својом израдом и украшавањем скренуо је пажњу крајем прошлог века. Тада је забележено да га је направио глувонеми мајстор, избглица из Босне, Петар Тулај. Грађен је храстовином у скелетној конструкцији, са унизаним даскама у стубове. Забат на чеоној страни је знатно испуштен, тако да образује надстрешницу над улазом. Кров је двосливан стрмог нагиба, покривен бибер црепом којим је замењена првобитна шиндра. Декоративном обрадом посебно се истиче чеони забат. Издељен је дуборезним гредама на више поља испуњених косо на преклоп сложеним дашчицама, омеђеним украсним лајснама различитих профилација. Резбарени орнамент, за који је речено да је „препознатљивог оријенталног уплива”, требало би тумачити традиционалним мотивом везаним за порекло мајстора. Као ређа варијанта амбара на преношење са испуштеним забатом, он солидном градњом, димензијама и декорацијом као и временом градње представља репрезентативан пример.