english
Српска Православна црква Св. Арханђела Михајла
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
средина седме деценије XVIII века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1321
Датум уписа у централни регистар
29.12.1997.
Редни број у локалном регистру
65
Датум уписа у локални регистар
12.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 228/49 од 09.02.1949.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

У селу Лаћарку код Сремске Митровице изграђена је средином седме деценије XVIII века црква Св. арханђела Гаврила. Храм барокне концепције простора са класицистичким декоративним елементима има издужену једнобродну основу, полукружну олтарску апсиду једнако широку као брод и масивни звоник призидан на западу. Унутрашњи простор је пиластрима и луцима рашчлањен на травеје. Пресведен је полуобличастим луцима и сферним сводовима разапетим између лукова. У западном делу наоса налази се хор. Фасаде су рашчлањене ниским соклом, поткровним профилисаним венцем и плитким пиластрима, док је двоспратни звоник по хиризонтали украшен кордонским венцима, а удвојеним пиластрима на угловима. У нижим зонама торња су слепе нише, на другом спрату су полукружно завршени прозори, а изнад њих су четири сатна механизма. Три портала постављена су на западном, јужном и северном зиду. Украшавање унутрашњости храма започето је после освећења цркве 1766. Барокну резбарију за иконостас, певнице и владичански престо израдио је 1769. новосадски дрворезбар Марко Гавриловић. Осликавање цркве поверено је 1786. Григорију Давидовићу Опшићу, Крачуновом ученику који је иконостас и насликао уместо свога учитеља. Опшић је зидним сликама украсио и олтарски простор и прва два травеја храма. Он се у Лаћарку показао као сигуран мајстор каснобарокног средњоевропског манастира. Осликавање западног дела храма завршио је 1803. Кузман Коларић. Конзерваторско-рестаураторски радови на обнови храма окончани су 2006.