english
Амбар
Основни подаци
Место
Лаћарак, 1. новембра бр. 174
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
прва половина XIX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1322
Датум уписа у централни регистар
29.12.1997.
Редни број у локалном регистру
66
Датум уписа у локални регистар
28.11.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 130/80 од 10.02.1981.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Амбар у улици 1. новембра бр. 174 настао је крајем прошлог или почетком овог века у склопу шупе и котобање. Оријентисан је чеоном страном према улици мада, за разлику од сличних зграда, увучен у двориште око десетак метара. Постављен је на зидане темеље висине око један метар као и кош одвојен од њега зиданом шупом са два лучна улаза између којих је масивни зидани стуб. Амбар и чардак грађени су од храстовине у скелетном систему. Амбар је са испуном од резане даске, а чардак са хоризонтално прикуцаним резаним летвама. Двосливни кров, покривен бибер црепом, испуштен је над забатом амбара и подужним венчаницама ослоњен на коснике, а по угловима маркиран декоративним гредицама и лајснама. Забат је скромно декорисан профилисаним покривним лајснама закованим по спојевима равно резаних дасака којим је затворен. Подно забата је окапница покривена редом дрвених црепова, а испод ње профилисана даска која се наставља дуж венчанице на дворишној страни. Судећи по улазу у амбар из шупе, може се претпоставити да је амбар са чардаком и шупом настао као целовит конструктивни склоп. У противном, амбар би – као слободностојећа зграда накнадно обједињена са осталим – имао улаз на чеоној страни. Нису извођени конзерваторски радови.