english
Сеоска кућа
Основни подаци
Место
Лежимир, Пинкијева бр. 27
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
крај XVIII века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1324
Датум уписа у централни регистар
29.12.1997.
Редни број у локалном регистру
68
Датум уписа у локални регистар
28.11.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 131/80 од 04.11.1980.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

У Пинкијевој улици бр. 27 у Лежимиру подигнута је крајем XVIII века кућа у којој се 1790. родио Глигорије Возаревић, први српски књижар и издавач. То је троделна стамбена грађевина, увучена у двориште од уличне регулационе линије. С обзиром на пад терена, предњи део темеља је висок, па је ту смештен подрум саграђен од сивог камена пешчара. Зидови куће су од плетера облепљени блатом, а шиндру, која је некада покривала двосливну кровну конструкцију, заменио је бибер цреп. Дуж целе куће пружа се трем са кога се улази у кухињу и предњу собу, а из кухиње у другу собу. У предњој, гостинској соби таваница је пластично обрађена приказима сунца и месеца. Кућа и данас служи као стамбени објекат, а 1989–1990. Покрајински завод за заштиту споменика културе из Новог Сада извршио је превентивне конзерваторске радове.