english
Римокоатоличка црква Св. Димитрије и Жупни двор
Основни подаци
Место
Сремска Митровица
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1810
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1327
Датум уписа у централни регистар
29.12.1997.
Редни број у локалном регистру
72
Датум уписа у локални регистар
12.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 109 од 07.04.1966.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Изграђена је 1810. под утицајем све доминантнијег класицизма. То је једнобродна црквена грађевина са полукружном олтарском апсидом на југу и високим звоником који се уздиже над северним прочељем. накнадно је дозидана једноспратна сакристија на западној страни. Плитки пиластри, украшени дорским капителима, наглашавају вертикалну поделу фасада, формирајући поља у којима су смештени прозорски отвори. Главни портал је уоквирен пиластрима изнад којих је тимпанон. угаони пиластри на звонику имају јонске капителе. Вишеструко профилисан кровни венац тече око целог храма, при чему прати барокно-рокајне линије лимене капе звоника. Олтарске слике осликао је 1812. Арса Теодоровић. Почетком XX века замењене су олтарима, за које су ангажовани тиролски мајстори. Том приликом је Теодоровићева представа патрона храма пренета у Дијецезански музеј у Ђакову. Источно од храма подигнут је 1827. жупни двор. Ова једноспратница, рашчлањена кордонским венцем на два дела, једноставног је просторног решења и пречишћеног фасадног украса. Прозорски отвори, постављени у два реда, исте су величине. На згради Жупног двора изведени су санациони радови током 2004.