english
Турбе Мусе Кесеџије
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XIX век
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 953 од 18.12.1967.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

Зграда турбета правоугаоне основе и веома скромног изгледа сазидана је између два светска рата. У унутрашњости се налази гроб по традицији везан за име легендарног јунака Мусе Кесеџије те га зову и 'Мусино турбе'.'