english
Војнограничарска зграда
Основни подаци
Место
Сремска Митровица, Светог димитрија бр. 10
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1747
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1329
Датум уписа у централни регистар
29.12.1997.
Редни број у локалном регистру
74
Датум уписа у локални регистар
12.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АПВ бр.59 од 05.02.1954. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Средином XVIII века, када је Сремска Митровица постала средиште Петроварадинског деветог граничарског пука, за потребе граничара саграђене су многе административне, војне и стамбене зграде. Једна од најкарактеристичнијих грађевина из времена Војне границе налази се на Тргу Светог Димитрија бр. 10. Једноставна просторна организација обухватала је службене просторије намењене граничарским потребама у приземљу и стан за потпуковника на спрату. Зграда је солидно грађена од опеке и малтера. Симетрична композиција рашчлањена је хоризонтално широко профилисаним венцем између приземља и спрата, затим наизменичним хоризонтално и полукружно обрађеним венцем изнад спратних прозора и богато профилисаним поткровним венцем. Посебан акценат главној фасади даје централни ризалит са лучно завршеном улазном капијом и правоугаони прозор на спрату фланкиран са два пиластра. После укидања Војне границе 1881. зграда је адаптирана за цивилне потребе и у њој су биле смештене многе установе културе. Данас се у просторијама овог значајног здања из XVIII века налази Завод за заштиту споменика културе. Конзерваторски радови су извођени 1987.